Menu

Dunja Budicin

Dunja_Budicin (2)Dunja Budicin rođena je u Puli, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Kako je već od djetinjstva pokazala sklonost prema sportu i plesu, aktivno je bila uključena u sportske aktivnosti škole, a izvannastavno cijelu je osnovnu školu pohađala i nastupala za plesnu školu. U srednjoj školi trenirala je u školi tenisa u Puli. Po završetku srednje škole opredjeljuje se za nastavak školovanja na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci kojeg i završava, te se u struci i zapošljava. No, i dalje nastavlja sa sportskim životom i kontinuirano se rekreacijski uključuje u razne vidove sportskih aktivnosti, kao što workout programi, plesno–aerobni programi, teretana, pilates, različite vrste yoga, tai chi, zumba. U srpnju 2012. godine polaže licencu za Zumba® fitnes instruktora, a u travnju 2014. godine polaže za instruktora grupnog fitnesa uz glazbu pri Fitnes učilištu u Zagrebu.